ZMARŁA MARIA JANOWSKA - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

ZMARŁA MARIA JANOWSKA

Data publikacji:

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 listopada 2009 roku w wieku 53 lat zmarła Maria Janowska. Wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, bibliotekarz i bibliograf. Autorka projektu normy PN-N-01152-2 Opis bibliograficzny Wydawnictwa ciągłe. Maria Janowska współpracowała przy opracowaniu projektów norm PN-N-01152-12 Opis Bibliograficzny - Filmy, PN-N-01152-05 Opis Bibliograficzny - Dokumenty kartograficzne i PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny - Dokumenty elektroniczne. Od 1991 roku reprezentowała Polskę na posiedzeniach Komitetu Technicznego 46 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Była członkiem Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji. Pracowała również nad dostosowaniem formatu USMARC/MARC21 do polskich przepisów katalogowania; efektem były trzy publikacje: Rekord kartoteki wzorcowej haseł formalnych w formacie USMARC : instrukcja wypełniania w systemie INNOPAC, Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania : opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł (za tę publikację otrzymała Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego), Tytuł serii : zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej.
Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W 2005 roku odznaczona Medalem SBP „W Dowód Uznania”, w 2008 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wspaniały człowiek, bez reszty oddany swojej pracy, wzór zawodowej sumienności, życzliwości i koleżeństwa.

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Narodowej