„Razem czy osobno – jakie będą biblioteki w XXI wieku” – spotkanie Salonu Bibliotekarzy - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

„Razem czy osobno – jakie będą biblioteki w XXI wieku” – spotkanie Salonu Bibliotekarzy

Data publikacji:

Jacek Nowiński - wieloletni animator kultury i dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida był gościem trzeciego Salonu Bibliotekarzy, który odbył się 2 grudnia w Bibliotece Narodowej. Głównym tematem spotkania była formuła funkcjonowania bibliotek w przyszłości. Dyrektor Nowiński postawił tezę, iż wobec zmian technologicznych jakie zachodzą we współczesnym świecie, biblioteki powinny, zachowując swą oczywistą rolę, poszerzać ofertę przez podejmowanie także innych działań w obszarze kultury. Kawiarenki, koncerty, wystawy, spotkania - to rzeczy, które wskażą szerszemu odbiorcy drogę do biblioteki i zachęcą do sięgnięcia po książkę - podkreślał gość Salonu.

Salony Bibliotekarzy, powstałe z inicjatywy i prowadzone przez dyrektora Biblioteki Narodowej dr Tomasza Makowskiego, adresowane są do szeroko pojętej społeczności bibliotekarzy. W spotkaniach uczestniczą zarówno pracownicy bibliotek wszystkich szczebli, jak i osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z działalnością bibliotek. Salon służy wymianie doświadczeń dotyczących gromadzenia, udostępniania, czy digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Na forum Salonu prowadzone są także dyskusje zmierzające do rozwiązywania bieżących problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek. Patronat medialny nad Salonem sprawuje „Poradnik Bibliotekarza".