Stanowisko KRB w sprawie projektu zniesienia zakazu łączenia bibliotek - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Stanowisko KRB w sprawie projektu zniesienia zakazu łączenia bibliotek

Data publikacji:

Krajowa Rada Biblioteczna na posiedzeniu 12 października wyraziła swoje stanowisko w odpowiedzi na Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.
Zapoznaj się z Komunikatem Przewodniczącego Krajowej Rady Bibliotecznej [PDF]