Czasopisma patronackie w Instytucie Książki od 1 kwietnia 2010 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Czasopisma patronackie w Instytucie Książki od 1 kwietnia 2010

Data publikacji:

Z dniem 1 kwietnia br. dziewięć czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Akcent", „Dialog", „Literatura na Świecie", „Nowaja Polsza", „Nowe Książki", „Odra", „Ruch Muzyczny", „Teatr" i „Twórczość" będzie wydawanych przez Instytut Książki. W 2010 r. dołączy do nich dziesiąte - „Kino".

Przekazanie wydawania ww. pism nastąpi z wykorzystaniem art. 18 ust. 1 ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, czyli poprzez wyłączenie ze struktury BN Zakładu Wydawniczego Czasopism Patronackich, w skład którego wchodziły redakcje. Celem zmiany jest przekazanie zadań związanych z wydawaniem czasopism do wyspecjalizowanej instytucji, a tym samym odciążenie Biblioteki Narodowej i stworzenie jej lepszych warunków do realizacji podstawowych zadań statutowych.