Nowy numer Ruchu Wydawniczego w Liczbach już dostępny - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Nowy numer Ruchu Wydawniczego w Liczbach już dostępny

Biblioteka Narodowa udostępnia najnowszy, 57. numer Ruchu Wydawniczego
w Liczbach (RWL) z danymi za rok 2011. Ruch Wydawniczy w Liczbach – Polish Publishing in Figures to unikatowy zbiór danych na temat wydawnictw zwartych i periodycznych ukazujących się na terenie Polski. Pierwszy próbny zeszyt został opublikowany w 1955 roku. Kolejne numery ukazują się w cyklu rocznym, prezentując dane za poprzedni rok.

Podstawą statystyki jest nadsyłany do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowiązkowy druków opublikowanych przez wydawców, mających siedzibę na terenie kraju. Ujmuje się w niej wydawnictwa nieperiodyczne, które zostały zarejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej – Przewodniku Bibliograficznym. Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w RP. Wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma) są opracowywane na podstawie kolejnych nadsyłanych zeszytów.

Stosowany w roczniku podział na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne jest zgodny z zaleceniami UNESCO dotyczącymi statystyki wydawnictw oraz normą europejską ISO/FDIS 9707:2008.

Pobierz 57. numer RWL

Poprzednie numery można pobrać na podstronie RWL.

 

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: raporty

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

czytaj więcej o Podręczniki do nauki języka rosyjskiego i literatury w szkołach średnich Królestwa Polskiego

Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych

czytaj więcej o Academica.edu.pl – 1700 bibliotekarzy przeszkolonych