Archiwum Mohylewskiego i Mińskiego Konsystorza Rzymsko-Katolickiego – recenzja książki. Referat Tomasza Szwacińskiego - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

Archiwum Mohylewskiego i Mińskiego Konsystorza Rzymsko-Katolickiego – recenzja książki. Referat Tomasza Szwacińskiego

15 marca

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium historyczne. W najbliższy piątek 15 marca o godzinie 13.00. dr Tomasz Szwaciński przedstawi recenzję książki: Zinaida Antanowicz, Archiwum Mohylewskiego i Mińskiego Konsystorza Rzymsko-Katolickiego: historia, struktura, zawartość akt (1782-1918). Mińsk 2016.

Dnia 22 marca dr Maria Przeciszewska wystąpi z odczytem – Recenzja książki: Cenzura v dorevolûcionnoj Rossii. Vyp. 3, 1855-1917 w: Cenzura v dorevolûcionnoj, sovetskoj i postsovetskoj Rossii, Moskva 2015.

Uwaga: seminarium dn. 15 marca odbędzie się wyjątkowo w sali 2001.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213.