„Tworzenie Rosjan” - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

„Tworzenie Rosjan”

2 lutego

Narodowotwórcza funkcja „Chełmskiego Kalendarza Ludowego”, 1884–1914. Referat Marii Przeciszewskiej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu otwartych seminariów Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN.

W piątek 2 lutego o godzinie 13.00 dr Maria Przeciszewska wygłosi referat „Tworzenie Rosjan”. Narodowotwórcza funkcja „Chełmskiego Kalendarza Ludowego”, 1884–1914.

Seminaria odbywają się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.