Kurs ZEBID: Biblioterapia. Animacja czytelnictwa w środowisku lokalnym - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

Kurs ZEBID: Biblioterapia. Animacja czytelnictwa w środowisku lokalnym

2009-09-30

Celem szkolenia jest przedstawienie biblioterapii jako atrakcyjnej metody edukacyjnej, polegającej na twórczych działaniach z wykorzystaniem literatury. W tym kontekście, celem szkolenia jest również pokazanie, że współczesna biblioteka powinna pełnić funkcję przestrzeni rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży, a także animować czytelnictwo w środowisku lokalnym.

Jest to nowa propozycja, którą jednocześnie można potraktować jako kontynuację cyklu realizowanego w latach ubiegłych: „Bibliotekarz animatorem działań kulturalno-edukacyjnych w regionie”.
Kurs poprowadzą renomowani specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Mamy nadzieję, że ta propozycja wyda się Państwu interesująca i spełni oczekiwania środowiska bibliotekarskiego.
Serdecznie zapraszamy!

Program zajęć:

  • Wprowadzenie do problematyki kursu: podstawowe wiadomości na temat biblioterapii - jej celów i funkcji, roli w rozwoju czytelnictwa, kolejnych etapów pracy tą metodą
  • Poznanie wybranych technik pracy z tekstem literackim: twórcze działania wokół poezji, baśni, powieści.
  • Poznanie wybranych sposobów wykorzystywania biblioterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Ćwiczenie umiejętności wyszukiwania i dobierania odpowiednich do charakteru zajęć materiałów biblioterapeutycznych

Przewidywane formy i metody pracy:

  • Wykłady
  • Warsztaty
  • Gry i zabawy integracyjne
  • Drama, tańce, zajęcia plastyczne
  • Elementy treningu twórczości

Wykładowcy:

Szkolenie prowadzą doświadczeni i uznani praktycy i teoretycy tematu z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA: mgr Anna Sadowska i mgr Grażyna Sobieska - Szostkiewicz.

Czas trwania: 16 godz. (2 dni)
Koszt: 400 zł
Termin szkolenia: 30.09.2009 - 1.10.2009
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.09.20009
Kurs na poziomie podstawowym

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe.