Konferencja „Tworzenie Narodowego Zasobu Bibliotecznego” - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

ZAPRASZAMY

Konferencja „Tworzenie Narodowego Zasobu Bibliotecznego”

2017-10-12

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Tworzenie narodowego zasobu bibliotecznego” połączoną z uroczystą prezentacją POLONA/2miliony.

Konferencja, w której weźmie udział prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, rozpocznie się w czwartek 12 października o godz. 11 w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodległości 213.

Pobierz szczegółowy program

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: b.wyderka@bn.org.pl

Program konferencji

11.00 – uroczysta prezentacja 2 milionów obiektów w POLONIE

12.00 – powitanie uczestników

12.05 – otwarcie konferencji

prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego

12.20 – Dzieje tworzenia narodowego zasobu bibliotecznego

dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

13.00 – Przechowywanie narodowego zasobu bibliotecznego

Ewa Potrzebnicka – pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw narodowego zasobu bibliotecznego, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

13.30 – Ochrona zbiorów w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia konfliktem

Krzysztof Sałaciński – Wydział Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.00 – Centralna baza narodowego zasobu bibliotecznego

Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej

14.15 – Procedura aplikowania do narodowego zasobu bibliotecznego

dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

14.45 – Osiągnięcia i doświadczenia bibliotek przy tworzeniu narodowego zasobu bibliotecznego

panel z udziałem:

dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego (prowadzenie panelu)

prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, wiceprzewodniczący Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Mariusz Dworsatschek – zastępca dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Karolina Grodziska – dyrektor Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu

prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, członek Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Andrzej Bieńkowski – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego

dr Małgorzata Dąbrowicz – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

15.45 -  zakończenie konferencji