Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

PROGRAMY

Wyniki naboru do Priorytetu 2 Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

PROGRAMY

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził listę pozytywnie rozpatrzonych przez Zespół Oceniający wniosków w Priorytecie 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”.

Zgodnie z par. 7 i par. 9 Regulaminu Programu Priorytet 2, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia aktualizacji wniosku w wersji papierowej w terminie 14 dni od daty publikacji listy wniosków rozpatrzonych pozytywnie - dotyczy to tylko tych bibliotek, które otrzymały dofinansowanie w mniejszej kwocie niż wnioskowały.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach do 20 sierpnia 2014 r. na adres Biblioteki Narodowej z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2”.

Szczegółowe informacje o Programie, wykaz bibliotek z przyznanymi kwotami, wykaz bibliotek, których wnioski zostały odrzucone ze względu na błędy formalno-prawne oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej BN w dziale Program Zakup nowości do bibliotek.

23 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek

PROGRAMY

Biblioteka Narodowa ogłasza Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na rok 2014.

Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego zatwierdził regulaminy Programu, ustalając jego budżet na 23 mln zł. Program „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowany jest w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” i składa się z dwóch Priorytetów:

Na stronie internetowej BN w dziale poświęconym Programowi publikujemy treść Regulaminów obu Priorytetów oraz informacje bieżące dotyczące terminów naboru wniosków.

Rusza program BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na rok 2013

PROGRAMY

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaakceptował dokument Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2013. Oznacza to, że tegoroczna edycja Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” została rozpoczęta więcej o Rusza program BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na rok 2013

20 mln zł na nowości do bibliotek – rusza nabór wniosków

PROGRAMY

Nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” trwać będzie do 6 lipca br. Budżet Programu na rok 2012 wynosi 20 mln zł, z czego co najmniej 1/3 przeznaczona jest na publikacje dla dzieci i młodzieży. Podział dotacji pomiędzy 2462 biblioteki publiczne poszczególnych województw, zarekomendowany przez Zespół Sterujący Programu, został zatwierdzony przez dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego więcej o 20 mln zł na nowości do bibliotek – rusza nabór wniosków