Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

Aktualności - Biblioteka Narodowa

Omnis - baner

Aktualności projektu

Znajdź OMNIS na Mapie Dotacji

Lipiec 2018

Projekt „e-usługa OMNIS”, który jest współfinansowany w ramach osi priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd" oraz działaniu nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, znajduje się na Mapie Dotacji. To serwis Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym można wyszukiwać i przeglądać polskie projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich.


Aby znaleźć projekt „e-usługa OMNIS” na Mapie Dotacji należy wejść na stronę mapadotacji.gov.pl.

Tu można zapoznać się z opisem projektu, sprawdzić jego kategorię, zasięg, wartość oraz kwotę dofinansowania. Ponadto da się ocenić projekt „e-usługa OMNIS” przy pomocy gwiazdek. Zainteresowani mogą pobrać również informacje o projekcie jako plik PDF gotowy do wydruku. Strona projektu na Mapie Dotacji została wzbogacona o specjalną prezentację.


Promocja OMNIS na Warszawskich Targach Książki

Maj 2018

Podczas 9. Warszawskich Targów Książki, największego międzynarodowego wydarzenia rynku wydawniczego odbywającego się w Polsce, Biblioteka Narodowa prezentowała nie tylko aktualną ofertę swojego wydawnictwa, ale również informacje na temat realizowanych przedsięwzięć. Na stanowisku BN odwiedzający, oglądając film lub korzystając z interaktywnego kiosku informacyjnego, mogli zapoznać się z założeniami projektu „e-usługa OMNIS”. W dniach branżowych dostępne były również specjalnie przygotowane ulotki dotyczące jednej z budowanych e-usług – Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS.

Informacji o projekcie „e-usługa OMNIS” udzielali pracownicy Biblioteki Narodowej, w tym osoba odpowiedzialna w ramach projektu za działania informacyjno-promocyjne, która wzięła również udział w debacie „Biblioteka przyszłości – jak zachęcić do korzystania z biblioteki w dobie smartfonów, Instagrama i aplikacji mobilnych”.


Z kolei zespół pracowników Biura ISBN podczas panelu, o nowościach w serwisie e-ISBN i na spotkaniach z wydawcami, mówił o pożytkach płynących ze standaryzacji i przystąpienia do e-usługi Repozytorium wydawnicze e-ISBN realizowanej w ramach projektu „e-usługa OMNIS”. Umożliwi ona zbudowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych publikacji rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach planowanych, publikacjach dostępnych na rynku księgarskim oraz tych, których nakłady zostały wyczerpane.


Biblioteka Narodowa kupiła nowy system do katalogowania i udostępniania zbiorów

Kwiecień 2018

We wtorek 24 kwietnia Biblioteka Narodowa podpisała z firmą Ex Libris umowę na zakup i implementację zintegrowanego systemu zarządzania zasobami – Alma i wyszukiwarkę – Primo, realizując jeden z elementów projektu „e-usługa OMNIS” finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 2 osi priorytetowej Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Biblioteka Narodowa, w drodze przetargu nieograniczonego, zakupiła usługę jednolitego systemu bibliotecznego w chmurze dla instytucji chcących przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. System zostanie w pierwszej kolejności wdrożony w Bibliotece Narodowej (do grudnia 2018 r.) i następnie (do sierpnia 2019 r.) w jednej bibliotece akademickiej, wojewódzkiej i powiatowej. Biblioteki te zostaną wybrane spośród tych, które zadeklarowały chęć pracy w ramach projektu OMNIS.


Implementacja systemu jest początkiem dostarczania narzędzi do budowy ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. System jest przygotowany do pracy z serwerów chmurowych, bez opcji instalacji lokalnej, dzięki czemu biblioteki mogą zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego. Całość obsługi odbywać się będzie przez przeglądarkę internetową, co pozwoli bibliotekom uniezależnić się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych.

Ex Libris jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań chmurowych dla bibliotek, a system Alma i wyszukiwarka Primo to dziś najnowocześniejsze rozwiązania realizujące potrzeby wszystkich typów bibliotek, od największych narodowych, po najmniejsze specjalistyczne. Ex Libris obsługuje tysiące klientów w ponad 90 krajach. W Polsce firma rozpoczęła wdrażać swoje rozwiązania w różnych typach bibliotek na początku lat 90. XX w.


OMNIS na Targach Książki w Abu Zabi

Kwiecień 2018

Polska wystąpiła w roli gościa honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Abu Zabi. Podczas trwającego między 25 kwietnia a 1 maja 2018 roku święta książek Biblioteka Narodowa przygotowała dwie wystawy oraz promowała swoje publikacje na stanowisku wystawienniczym. Centralną Bibliotekę Państwa reprezentował jej dyrektor – dr Tomasz Makowski, który zaprezentował bogactwo polskiej kultury piśmienniczej m.in. pochodzące ze skarbca Biblioteki Narodowej wskazując na ważne dla Polski wydarzenia historyczne oraz przedstawił aktualnie prowadzone działania i projekty.

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaprezentowano także projekt „e-usługa OMNIS”. Tomasz Gruszkowski (Szef Ośrodka Ochrony i Konserwacji IFLA, Zakład Zbiorów Cyfrowych) podkreślił znaczenie innowacyjnych projektów realizowanych przez Bibliotekę Narodową w wystąpieniu Visit Poland via the (Digital) Book: How We’re Striving to Make Poland’s Culture Accessible.

Prelegent przedstawił wyniki badań rynku wydawniczego i czytelnictwa książek prowadzonych przez Bibliotekę Narodową oraz wskazał na znaczenie nowych usług udostępnianych bibliotekom, innym instytucjom i użytkownikom w ramach projektów „e-usługa OMNIS” i Patrimonium. Przybliżył koncepcję jednego punkt dostępu do zbiorów pochodzących z polskich bibliotek oraz od wydawców, który zapewni Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS. Ponadto omówił dalsze założenia projektu „e-usługa OMNIS”, innowacyjność podejmowanych działań oraz udostępnienie nowoczesnych usług elektronicznych dla bibliotek i innych podmiotów.
Wskazał m.in. na system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek działający w modelu chmurowym, nowoczesne e-usługi rozwijające POLONĘ, ale także na Repozytorium wydawnicze e-ISBN, które będzie ściśle powiązane z nowymi publikacjami i kształtem rynku wydawniczego. W dyskusji podkreślano konieczność reagowania przez biblioteki na potrzeby różnorodnych użytkowników w sposób innowacyjny oraz wyrażano zainteresowanie szczegółami rozwiązań zaplanowanych w projekcie „e-usługa OMNIS”.

Prezentacje ze spotkania konsultacyjnego „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”

Marzec 2018

POLONA w Chmurze dla bibliotek, POLONA w Chmurze dla naukowców oraz Repozytorium wydawnicze e-ISBN to trzy e-usługi wchodzące w skład jednego z zadań realizowanego w projekcie e-usługa OMNIS.

W ramach zadania trwają prace nad przygotowaniem projektu technicznego i implementacją wymienionych e-usług, w szczególności dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników.
W poniższych prezentacjach ze spotkania konsultacyjnego „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbyło się 22 marca 2018 r., zostały omówione założenia poszczególnych e-usług oraz korzyści wynikające z ich integracji.

POLONA dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi w jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce. Pozwoli także na archiwizowanie ważnych dokumentów i publikacji w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

POLONA dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi i zarządzania pracą zespołu naukowego. Umożliwi tworzenie i publikowanie online tekstów naukowych, prezentowanie wyników badań na zasadach Open Access i zwiększenie ich widoczności m.in. w ramach Multiwyszukiwarki OMNIS.

POLONA dla wydawców (Repozytorium wydawnicze e-ISBN) – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Dzięki temu wydawcy poprawią widoczność swoich zasobów w Internecie, docierając z informacjami o publikacjach do szerokiego grona odbiorców.


Prace nad nową POLONĄ - spotkanie konsultacyjne

Marzec 2018
W Bibliotece Narodowej dyskutowano o rozwoju POLONY i e-usługach, które są komponentami projektu e-usługa OMNIS. W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło prawie 200 osób z całej Polski.

W czwartek 22 marca w Bibliotece Narodowej miało miejsce spotkanie konsultacyjne „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”. Celem spotkania było zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Czytaj więcej

Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS – konsultacje

Biblioteka Narodowa zaprasza bibliotekarzy, naukowców, wydawców i wszystkich zainteresowanych na konsultacje „Przemiany Polony w ramach projektu e-usługa OMNIS”, które odbędą się 22 marca 2018 r. Celem spotkania jest zaprezentowanie kierunku rozwoju Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz wskazanie kluczowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych przewidzianych do zastosowania w ramach poszczególnych e-usług.

Czytaj więcej »

OMNIS – inwestycja w przyszłość polskiego bibliotekarstwa

Listopad 2017

Podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Biblioteka Narodowa zaprosiła bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Biblioteka to inwestycja”. Jej celem było podkreślenie znaczenia inwestowania w biblioteki. O potrzebie dyskusji na ten temat świadczył fakt, że wszystkie miejsca na sali były zapełnione. Uczestnicy wysłuchali 6 referatów oraz wzięli aktywny udział w panelu dyskusyjnym.

Podczas powitania gości wskazano różne aspekty inwestowania w biblioteki. Jednym z nich jest tworzenie i dostarczanie nowoczesnych i funkcjonalnych usług bibliotecznych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego dla potomnych. Najlepszym przykładem nowych usług są projekty i inicjatywy takie jak e-usługa OMNIS, Patrimonium, Academica czy POLONA realizowane przez Bibliotekę Narodową.

Jeden z referatów przedstawionych 26 października br. dotyczył projektu e-usługa OMNIS. W wystąpieniu „Biblioteka jako kapitał społeczny, czyli lokata w czytelnika” Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i Informacja w Zespole projektowym do realizacji projektu e-usługa OMNIS, przybliżyła znaczenie projektu, który przy wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii jest inwestycją w przyszłość e-usług bibliotecznych odpowiadających potrzebom współczesnych użytkowników.

W referacie zaznaczono, że projekt e-usługa OMNIS jest inwestycją w kapitał społeczny ukierunkowaną na użytkowników, który zapewni im jeden punkt dostępu do książek i innych zbiorów bibliotecznych znajdujących się w bibliotekach oraz instytucjach kultury.

– Projekt OMNIS składa się z czterech niezależnych, ale zazębiających się usług. Jest to projekt, który będzie przyszłością polskiego bibliotekarstwa. Jest on nowoczesny, potrzebny i wszyscy użytkownicy będą z niego korzystać - zaznaczył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w panelu dyskusyjnym – To ponad 63 mln zł pochodzących ze środków europejskich na unowocześnienie m.in. administracji, gdyż to właśnie biblioteki są kluczowe dla sprawnej administracji w Polsce – podkreślił.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział prelegenci z Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz Paweł Braun, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Pytania do prelegentów kierowali także zgromadzeni na sali licznie przybyli goście. Rozważania panelistów były skupione wokół strategii rozwoju bibliotek, roli finansowania i wspierania działalności bibliotecznej, tworzenia otwartej przestrzeni dla lokalnej społeczności oraz inwestowania w czytelnika.

OMNIS. System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek – relacja ze spotkania konsultacyjnego

Lipiec 2017

W ostatni piątek czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne dla bibliotekarzy „System zintegrowanego zarządzania zbiorami dla polskich bibliotek” w ramach realizacji projektu „E-usługa OMNIS” (link: /omnis/o-projekcie/). Jego tematem było zaprezentowanie najważniejszych funkcjonalności ogólnopolskiego systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi oraz zagadnień związanych z jego wdrażaniem.

Bibliotekarze zainteresowani tematem licznie przybyli do Biblioteki Narodowej – łącznie 144 przedstawicieli z bibliotek publicznych, naukowych i pedagogicznych.

W pierwszej części w imieniu dyrektora Biblioteki Narodowej uczestników powitała Barbara Maria Morawiec, kierownik zadania 5. Promocja i informacja projektu „E-usługa OMNIS”, podkreślając, że jednym z celów projektu „E-usługa OMNIS” jest realizacja zapisu art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. dotyczącego tworzenia spójnej i jednolitej ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

W ramach zadania 4., którego dotyczyło spotkanie konsultacyjne, zostanie zakupiony nowoczesny i funkcjonalny system informatyczny dla bibliotek. Umożliwi on z jednego punktu dostępu dostarczanie użytkownikom opracowanych według jednolitych zasad precyzyjnych danych dotyczących nie tylko tradycyjnych zasobów bibliotecznych, ale także zbiorów cyfrowych oraz informacji z rynku wydawniczego.

Główną częścią spotkania była prezentacja Kacpra Trzaski, zastępcy kierownika Instytutu Bibliograficznego oraz kierownika zadania 4. projektu „E-usługa OMNIS”. Prelegent omówił najważniejsze elementy systemu informatycznego dla bibliotek: dostęp do piśmiennictwa polskiego z jednego miejsca oraz podniesienie jakości wyszukiwania zbiorów bibliotecznych i wydawniczych. System ten ma działać w chmurze, dzięki czemu będzie dostępny w przeglądarce internetowej bez konieczności tworzenia rozbudowanego zaplecza serwerowego. Rozwiązane to zgodne jest z oczekiwaniami wszystkich typów bibliotek. Dzięki wdrożeniu modelu jednego miejsca dostępu OMNIS zapewni integrację różnorodnych systemów i narzędzi informatycznych, co umożliwi pozyskiwanie informacji z wielu rozproszonych i zróżnicowanych źródeł. Całość przybierze charakter usługowy. W efekcie system zintegrowanego zarządzania zasobami zapewni wspólne środowisko katalogowe, kompleksowo dostarczy precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych opracowanych według jednolitych zasad oraz poprawi jakość świadczonych e-usług bibliotecznych.

Usługa „system zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich bibliotek”, zostanie zakupiona i udostępniona wszystkim instytucjom chcącym przenieść swoje dane do wspólnego środowiska katalogowego. Implementacja systemu zarządzania zasobami dla polskich bibliotek rozpocznie się po jego zakupie w wyniku przetargu nieograniczonego, natomiast wdrożenie potrwa do czasu zakończenia projektu „E-usługa OMNIS” (wrzesień 2019 r.).

Spotkanie było dobrą okazją do dyskusji o przyszłości ogólnopolskiego systemu informatycznego. W tym celu bibliotekarzy zaproszono do zabrania głosu w dwóch grupach dyskusyjnych by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy.

W pierwszej grupie dyskusyjnej Kacper Trzaska omówił wyniki prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup zintegrowanego systemu, w tym metodę prac, konsultacje funkcjonalności przeprowadzone z zespołem bibliotekarzy z różnych jednostek, konsultacje wymagań pozafunkcjonalnych oraz kierunki prac.

W drugiej grupie, w której udział wzięli bibliotekarze systemowi, prowadząca Zofia Żurawińska, kierownik Instytutu Bibliograficznego oraz Główny użytkownik w projekcie „E-usługa OMNIS” przybliżyła funkcjonalności zintegrowanych systemów bibliotecznych obecnie wykorzystywanych w bibliotekach różnych typów. W dalszej części uczestnicy rozmawiali o indywidualnym dostosowaniu systemów bibliotecznych, ich ograniczeniach oraz możliwościach ulepszenia.

Po krótkiej przerwie odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Projektu „E-usługa OMNIS” pod przewodnictwem Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

Projekt OMNIS – prezentacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami. Konsultacje z bibliotekarzami

30 czerwca 2017

Biblioteka Narodowa zaprasza na kolejne spotkanie poświęcone realizacji projektu e-usługa OMNIS. Tym razem zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy systemu zarządzania zasobami i zagadnienia związane z jego wdrażaniem. Ku końcowi zmierzają intensywne prace związane z przygotowaniem wymagań planowanego systemu - liczymy na Państwa obecność i głosy w dyskusji, by jak najpełniej wykorzystać możliwość ukształtowania wspólnego, wygodnego i stabilnego środowiska pracy wszystkich bibliotekarzy.

Czytaj więcej »

Inauguracja projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS”

7 lutego 2017

– OMNIS jest przedsięwzięciem wpisującym się w realizowaną przez Bibliotekę Narodową politykę rozwoju świadczonych usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają współczesnym standardom – tłumaczył na wstępie konferencji otwierającej projekt „e-usługa OMNIS” dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Czytaj więcej »