Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Ogłoszenia - Biblioteka Narodowa

EN

Transmisja on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej”.

Znak sprawy: XIV.263.4.2020

Transmisja z otwarcia ofert została zakończona

UDOSTĘPNIJ: