Udostępnianie - Biblioteka Narodowa

EN

Udostępnianie

Biblioteka Narodowa udostępnia swoje zbiory:

  • prezencyjnie w czytelniach
  • online w bibliotece cyfrowej polona.pl
  • na dedykowanych terminalach w ramach cyfrowej wypożyczalni academica.edu.pl
  • w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnie

Biblioteka Narodowa pełniąc funkcję archiwum piśmiennictwa narodowego udostępnia swe zbiory czytelnikom przede wszystkim na miejscu w czytelniach. Dostęp do zbiorów przysługuje osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych. Małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz inne osoby, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, mogą korzystać ze zbiorów BN za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 
Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.
 
Ograniczenia w udostępnianiu zbiorów w czytelniach stosuje się w zasadzie tylko do: cymeliów i publikacji szczególnie chronionych, udostępnianych przede wszystkim do celów naukowych oraz publikacji, których zły stan zachowania nie pozwala na udostępnianie w postaci oryginału.

Pomocy w zakresie udostępniania zbiorów w BN udzielają pracownicy Informatorium na miejscu, e-mailowo: bninform@bn.org.pl lub telefonicznie: (22) 608 23 30, (22) 608 24 91.

Biblioteka cyfrowa polona.pl

Poprzez bibliotekę cyfrową polona.pl zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym. Polona.pl jest największą biblioteką cyfrową w Polsce i jedną z największych w Europie otwartą dla każdego przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie i bez żadnych ograniczeń.

Cyfrowa wypożyczalnia academica.edu.pl

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do prawie 3,5 miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki Academice dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek i artykułów z czasopism) potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Jedyną formą udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej na zewnątrz jest wypożyczanie międzybiblioteczne, czyli wypożyczanie dokumentów do innych bibliotek polskich i zagranicznych. Czytelnicy Biblioteki Narodowej mogą – w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – również zamówić sprowadzenie dokumentów z innych bibliotek polskich i zagranicznych.