Ochrona i konserwacja - Biblioteka Narodowa

EN

Ochrona i konserwacja

Biblioteka Narodowa zapewnia zbiorom właściwe warunki przechowywania i ochrony. Proces konserwacji i zabezpieczania zbiorów nadzorują specjaliści, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia sztuki konserwatorskiej i nowoczesne rozwiązania technologiczne. W ciągu ostatnich kilkunastu lat na potrzeby konserwacji zbiorów Biblioteki Narodowej zakupiono i zmodernizowano sprzęt umożliwiający realizację zabiegów służących ochronie zbiorów w skali masowej, takich jak dezynfekcja, digitalizacja czy odkwaszanie. W latach 2000–2008, dzięki funduszom zapewnionym przez Wieloletni Rządowy Program „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”, możliwy był zakup i wdrożenie technologii masowego odkwaszania papieru: arkuszy i książek. Mimo stosunkowo krótkiego okresu działania Programu, zaplanowano i zrealizowano inwestycje, które wzmocniły pozycję Polski jako ośrodka masowej konserwacji zbiorów z XIX i XX w. oraz jedynego kraju, w którym biblioteki i archiwa stały się właścicielami licencjonowanych, nowoczesnych urządzeń do odkwaszania zbiorów. Zastosowane w Narodowej Książnicy technologie oraz metody konserwatorskie są bardzo skuteczne w przedłużaniu trwałości materiałów bibliotecznych wytworzonych na tzw. kwaśnym papierze.

Biblioteka Narodowa odkwasiła, a więc uratowała przed zniszczeniem, wszystkie książki przeznaczone do przechowywania wieczystego, znaczną część czasopism w postaci publikacji zwartych oraz 5 milionów arkuszy w formacie A4.

Zbiory BN podlegają ochronie konserwatorskiej, na którą składają się:

  • działania profilaktyczne
  • działania konserwatorskie
  • działania zabezpieczające treść zbiorów (wytwarzanie dokumentów zastępczych).

Celem prac podejmowanych w zakresie ochrony i konserwacji jest zachowanie zbiorów Biblioteki Narodowej w niepogorszonym stanie, jak również poprawa stanu zachowania obiektów i kolekcji, będących obecnie w stanie wykluczającym dostęp lub ulegających szybko postępującemu procesowi naturalnego starzenia.

Szczegóły ochrony i konserwacji dostępne są w sprawozdaniach BN.