Digitalizacja - Biblioteka Narodowa

EN

Digitalizacja

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej podstawowym narzędziem ochrony unikatowych obiektów i jednocześnie masowego ich udostępniania stała się digitalizacja i budowanie bibliotek cyfrowych, które mogą ocalić dorobek kulturalny zapisany na tradycyjnych i nietrwałych nośnikach. Digitalizacja zbiorów stanowi dla Narodowej Książnicy jeden z głównych priorytetów działania. Z roku na rok w BN wzrasta więc liczba obiektów przenoszonych dzięki nowoczesnym technologiom do postaci cyfrowej.

Szczegółowe informacje o digitalizacji prezentowane są w sprawozdaniach Biblioteki Narodowej.

BIBLIOTEKI CYFROWE

Polona.pl jest największą biblioteką cyfrową w Polsce i jedną z największych w Europie, otwartą dla każdego przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie i bez żadnych ograniczeń. To nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych oraz e-booków i audiobooków.

Przejdź do polona.pl

Wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia nieodpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 1400 instytucji w całym kraju, które przystąpiły do Academiki, mają możliwość dostępu do ponad 3,3 mln publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Przejdź do academica.edu.pl