2020 - Biblioteka Narodowa

2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 18 marca 2020 roku zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2020 znajdują się w następujących dokumentach:

W dniu 8 maja br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził skorygowane Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020.

Termin naboru wniosków do Priorytetu 1 zostanie ogłoszony po dokonaniu podziału dotacji w poszczególnych województwach przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Następnie podział kwot zostanie zaakceptowany przez Zespół Sterujący, Dyrektora Biblioteki Narodowej oraz zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po tych czynnościach na stronie Biblioteki Narodowej zostanie opublikowany formularz wniosku na rok 2020 oraz termin ich nadsyłania.

 

Kontakt

Zespół ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
e-mail: zakupnowosci@bn.org.pl

Marzena Sokołowska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe

Marcin Kosz
tel. (22) 608 22 37
e-mail: m.kosz@bn.org.pl

Stefania Kwiatkowska
tel. (22) 608 28 38
e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

Irina Maskiewicz
tel. (22) 608 22 58
e-mail: i.maskiewicz@bn.org.pl

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego