Wykazy działów UKD - Biblioteka Narodowa

WYKAZY DZIAŁÓW UKD

Wykazy działów UKD stosowane w Bibliotece Narodowej (2020-…)

Wszystkie wykazy działów oparte są na zasobie tablic „Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych” z 2019 r.

Symbole prezentowane są w zapisie pionowym. Wykazy działów zostały przygotowane przez Pracownię UKD we współpracy z pracownikami Zakładów BN, odpowiedzialnymi za opracowanie poszczególnych rodzajów zbiorów.

Wykazy działów UKD stosowane w Bibliotece Narodowej (2007-2019)

Wszystkie wykazy działów oparte są na zasobie tablic skróconych UDC-P058. Symbole prezentowane są w zapisie pionowym.
Wykazy działów zostały przygotowane przez Pracownię UKD we współpracy z pracownikami Zakładów BN, odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych rodzajów zbiorów.