Wykazy działów UKD - Biblioteka Narodowa

WYKAZY DZIAŁÓW UKD

Wykazy działów UKD stosowane w Bibliotece Narodowej (2020-…)

Wszystkie wykazy działów oparte są na zasobie tablic „Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych” z 2019 r.

Symbole prezentowane są w zapisie pionowym. Wykazy działów zostały przygotowane przez Pracownię UKD we współpracy z pracownikami Zakładów BN, odpowiedzialnymi za opracowanie poszczególnych rodzajów zbiorów.

Dostęp do bibliografii narodowej.

Wykaz działów UKD dla bibliotek szkolnych (oprac. dr Adam Stopa)

W elektronicznym wydaniu „Biblioteki w szkole” nr 04-05-06/2020 ukazał się schemat UKD dla bibliotek szkolnych opracowany przez dr. Adama Stopę. Schemat oparty jest na tablicach skróconych UKD 102/2019.