Archiwum UKD - Biblioteka Narodowa

ARCHIWUM UKD

Zapis pionowy UKD wg tablic skróconych UDC-P058  

Wykazy działów UKD stosowane w Bibliotece Narodowej (2007-2019)

Wszystkie wykazy działów oparte są na zasobie tablic skróconych UDC-P058. Symbole prezentowane są w zapisie pionowym.
Wykazy działów zostały przygotowane przez Pracownię UKD we współpracy z pracownikami Zakładów BN, odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych rodzajów zbiorów.

Biuletyn UKD - numery archiwalne

Poniżej prezentujemy Biuletyny UKD (nr 1-18) przedstawiające decyzje UKD zgodne z metodą zapisu poziomego UKD. Ze względu na przejście na zapis pionowy podane w Biuletynach UKD (nr 1-17) decyzje stosowania uznaje się za nieaktualne. 

Alfabetyczny spis odpowiedników słownych do symboli UKD zamieszczonych w Biuletynach UKD (nr 1 do 17)

2010

2009

2008