Archiwum UKD - Biblioteka Narodowa

EN

Archiwum UKD

Zapis pionowy UKD wg tablic skróconych UDC-P058  

Indeks symboli UKD w katalogu Biblioteki Narodowej (2009–2018)

Indeks symboli UKD z lat 2009–2018 zawiera symbole zgodne z tablicami skróconymi UKD P058/2006.

Wykazy działów UKD stosowane w Bibliotece Narodowej (2007–2019)

Wszystkie wykazy działów oparte są na zasobie tablic skróconych UDC-P058. Symbole prezentowane są w zapisie pionowym.
Wykazy działów zostały przygotowane przez Pracownię UKD we współpracy z pracownikami Zakładów BN, odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych rodzajów zbiorów.

Biuletyn UKD – numery archiwalne

Poniżej prezentujemy Biuletyny UKD (nr 1-18) przedstawiające decyzje UKD zgodne z metodą zapisu poziomego UKD. Ze względu na przejście na zapis pionowy podane w Biuletynach UKD (nr 1-17) decyzje stosowania uznaje się za nieaktualne. 

Alfabetyczny spis odpowiedników słownych do symboli UKD zamieszczonych w Biuletynach UKD (nr 1 do 17)

2010

2009

2008

Materiały warsztatowe

Poniżej prezentujemy materiały z warsztatów i konferencji do pobrania w plikach:

Konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej” (20-21 kwietnia 2015 r.) – prezentacje poświęcone UKD

XV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD (13 września 2013 r. – dzień poświęcony UKD)

XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD (11 maja 2012 r. – dzień poświęcony UKD)

XIII Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD (10 czerwca 2011 r. – dzień poświęcony UKD)

XII Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD (11 czerwca 2010 r. – dzień poświęcony UKD)

XI Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD (5 czerwca 2009 r. – dzień poświęcony UKD)

Spotkanie z bibliotekarzami bibliotek akademickich stosującymi UKD (19-20 maja 2009 r.)

Spotkanie z bibliotekarzami bibliotek publicznych stosującymi UKD (4–5 grudnia 2008 r.)

X Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD (4 czerwca 2008 r. – dzień poświęcony UKD)