Ukazał się nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej” - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ukazał się nowy tom „Rocznika Biblioteki Narodowej”

Data publikacji:

W najnowszym tomie „Rocznika Biblioteki Narodowej” zobaczyć można wpisy Girolama Savonaroli w inkunabule ze zbiorów BN, zapoznać się z nową edycją Pasji z Tegernsee oraz prześledzić szczegóły przedstawień władców w Kronice Marcina Bielskiego. Opisano różne oblicza funkcjonowania kultury piśmienniczej w miastach: siedemnastowiecznym Gdańsku i dziewiętnastowiecznej Bydgoszczy. Opublikowane zostały badania na temat pamiątek hrabiostwa Potockich z podróży wschodniej oraz albumu Michaliny Zaleskiej. Powraca również problematyka biblioteki kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Tom zawiera ponadto artykuły dotyczące literaturoznawstwa, bibliologii, bibliometrii, statystyki bibliotecznej i historii reprografii.

„Rocznik Biblioteki Narodowej" to czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej kulturze piśmiennej oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak i współcześnie, a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym.

Rocznik Biblioteki Narodowej XLIII (2012 r.)
ISSN 0083-7261
Cena 65 zł

Spis treści do pobrania w pliku .pdf

Jak kupić?