Dr Bartłomiej Czarski kierownikiem Zakładu Starych Druków - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Dr Bartłomiej Czarski kierownikiem Zakładu Starych Druków

Data publikacji:

Z dniem 1 listopada 2017 roku funkcję kierownika Zakładu Starych Druków objął dr Bartłomiej Czarski.

Dr Bartłomiej Czarski, z wykształcenia filolog klasyczny i filolog polski, doktoryzował się w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej jest zatrudniony od 2010 roku, ostatnio jako p.o. kierownika. Jest redaktorem planowanego do publikacji w 2018 roku Katalogu poloników XVI wieku Biblioteki Narodowej. Jego dysertacja doktorska poświęcona stemmatom w staropolskich książkach została wyróżniona w konkursie organizowanym przez czasopismo „Barok” na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011-2013 dotyczącą epoki baroku. W latach 2012-2015 kierował projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki zatytułowanym „Recepcja antycznej ikonografii monetarnej w XVI-wiecznych książkach emblematycznych i traktatach symbolicznych”. Jest wydawcą tekstów staropolskich i tłumaczem z łaciny. Publikował między innym w „Baroku”, „Terminusie”, „Meandrze”, „Roczniku Biblioteki Narodowej” i „Polish Libraries.