Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej

Nakładem Biblioteki Narodowej ukazał się Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej – publikacja niezwykle ważna dla wszystkich zainteresowanych dziejami polskich bibliotek, a Biblioteki Załuskich w szczególności. Inwentarz został przygotowany wspólnie przez Bibliotekę Narodową w Warszawie i Rosyjską Bibliotekę Narodową w Sankt Petersburgu w ramach projektu finansowanego przez Mininsterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdy w październiku 1944 roku zostały podpalone zbiory specjalne Biblioteki Narodowej i innych warszawskich bibliotek, złożone w Bibliotece Ordynacji Krasińskich, uległy zniszczeniu nie tylko tysiące rękopisów pochodzących z dawnej Biblioteki Załuskich, ale także wszystkie inwentarze, katalogi i kartoteki opisujące te zbiory. Szczęśliwie w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej zachował się spis rękopisów Biblioteki Załuskich, przywiezionych w 1795 roku z Warszawy do Petersburga. Spis ten powstał w latach 1806–1807 pod kierunkiem Piotra Dubrowskiego, pierwszego kustosza zbiorów rękopiśmiennych Cesarskiej Biblioteki Publicznej, podczas wypakowywania rękopisów ze skrzyń i wprowadzania ich do zbiorów petersburskiej biblioteki, dopiero co powołanej do życia.

Spis rękopisów Biblioteki Załuskich, które dotarły nad Newę, zawiera skrótowe informacje o 8576 jednostkach w 11 010 tomach. Dzięki żmudnej pracy autorów edycji udało się zidentyfikować ponad 90% wpisów, dzięki czemu mogły one zostać uzupełnione o sygnatury, wprowadzone w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w latach 40. XIX wieku i używane do dzisiaj, a także informację o tym, czy dany rękopis nadal istnieje, a jeśli tak, to w których zbiorach jest przechowywany. Poza dwoma artykułami wprowadzającymi (oba w języku angielskim, rosyjskim i polskim) publikacja zawiera indeks osobowy, liczący ponad 3200 nazwisk, oraz wykazy rękopisów: zidentyfikowanych, niezidentyfikowanych, przechowywanych obecnie w BN i w RBN.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Oprac. Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, współpr. Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller. Warszawa 2013

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

czytaj więcej o Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"