Pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zasobów Cyfrowych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zasobów Cyfrowych

W ostatni czwartek listopada obchodzimy Pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zasobów Cyfrowych. Celem pomysłodawców jest zwiększanie powszechnej świadomości w kwestiach ochrony zasobów cyfrowych, zapewniania bezpieczeństwa zasobów, ich długotrwałego przechowywania i powszechnego udostępniania. To najważniejsze zadania stojące przed instytucjami zajmującymi się digitalizacją.

Biblioteka Narodowa w ramach pełnionej funkcji Centrum Kompetencji MKiDN zaprojektowała i wdrożyła wzorcową ścieżkę digitalizacji zbiorów bibliotecznych, wypracowuje standardy i zasady dobrych praktyk w tym zakresie, upowszechnia wiedzę o nich.

Na podstawie decyzji Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), w Bibliotece Narodowej działa też Ośrodek Ochrony i Konserwacji, który zajmuje się zagadnieniami przechowywania zasobów cyfrowych, w tym kwestią wyboru obiektów do digitalizacji, jej standardami oraz warunkami długotrwałego przechowywania zasobów cyfrowych.

W tym dniu na ręce pracowników bibliotek zajmujących się zasobami cyfrowymi składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech reprodukcje cyfrowe będą zawsze ostre, a ich kolory trwałe! Niech dokumenty powstające w formacie cyfrowym zawsze dobrze się otwierają!

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego