Dr Maciej Szablewski kierownikiem Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Dr Maciej Szablewski kierownikiem Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej

Data publikacji:

Dr Maciej Szablewski po uzyskaniu rekomendacji komisji rekrutacyjnej, z dniem 1 kwietnia 2015 r. obejmie stanowisko kierownika Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej.

Dr Maciej Szablewski pracuje w Bibliotece Narodowej od 2007 r. W latach 2007-2013 był zatrudniony w Zakładzie CBN Polona, w którym m.in. opracował kolekcję cyfrową Kroniki polskie i prowadził kursy Projekty digitalizacyjne w instytucjach kultury. Od 2013 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta najpierw w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, następnie w Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa. Jest autorem artykułów na temat mikrofilmowania i zabezpieczania zbiorów, uczestniczył w krajowych i międzynarodowych konferencjach i projektach naukowych. Obecnie przewodniczy zespołowi ekspertów ds. opracowania projektów opisów kwalifikacji bibliotekarskich dla zawodu bibliotekarza w ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie" realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W 2013 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Historia pisana światłem. Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową zbiorów własnych i zbiorów innych instytucji.