Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN

Posiedzenie grupy ekspertów w formule otwartej metody koordynacji w BN

W dniach 5 i 6 czerwca 2024 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się drugie posiedzenie grupy ekspertów pracujących w formule otwartej metody koordynacji nad wieloma rolami bibliotek w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci pochodzący z niemal wszystkich krajów członkowskich UE dyskutowali na temat raportu, który przedstawią w połowie 2025 roku. Dokument zawierał będzie rekomendacje i wskazówki dotyczące możliwości wspierania bibliotek jako miejsc zapewniających dostęp i propagujących kulturę, umiejętności i europejskie wartości. Podczas wizyty goście zwiedzili czytelnie BN i wystawę stałą w Pałacu Rzeczypospolitej.

Grupa otwartej metody koordynacji „Building bridges: strenghten the multiple roles of libraries as gateways and transmitters of cultural works, skills and European values” została powołana przez Komitet ds. Kultury Rady Unii Europejskiej w październiku 2023 roku w ramach obowiązującego Planu dla Kultury Unii Europejskiej na lata 2023-2026. Nadzór nad pracami grupy pełnią przedstawiciele Komisji Europejskiej. W jej skład wchodzą eksperci krajów członkowskich UE: przedstawiciele ministerstw kultury, bibliotekarze i przedstawiciele narodowych stowarzyszeń bibliotekarskich. Jedną z reprezentantek Polski jest Julia Konopka-Żołnierczuk zastępca dyrektora BN. Pierwsze posiedzenie grupy odbyło się w Brukseli w dniach 13 i 14 lutego 2024. Pełny tekst upoważnienia grupy do działania można przeczytać tutaj.

Otwarta metoda koordynacji to jedna z form międzyrządowej polityki w ramach Unii Europejskiej. Celem prac OMK jest umożliwienie wymiany doświadczeń między ekspertami w danych dziedzinach, wspólne definiowanie i identyfikowanie celów działania oraz wspólne opracowywanie zaleceń. Wyniki i ustalenia OMK nie mają statutu wiążących środków ustawodawczych w ramach UE, ale znacząco umożliwiają wspieranie danych grup i inicjatyw na szczeblu UE i krajów członkowskich.

 

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: wydarzenie

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego