Centralna Biblioteka Matematyczna została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Centralna Biblioteka Matematyczna została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Centralna Biblioteka Matematyczna została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o włączeniu Centralnej Biblioteki Matematycznej do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Początki działającej przy Instytucie Matematycznym PAN Centralnej Biblioteki Matematycznej sięgają połowy XX wieku. W 1948 roku powołano Państwowy Instytut Matematyczny (od 1952 r. funkcjonujący pod obecną nazwą), przy którym formowała się biblioteka. Już w początkach swojej działalności placówka wzbogaciła się o zbiory Gabinetu Matematycznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które przewieziono do siedziby przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. Na powyższą kolekcję składał się przede wszystkim księgozbiór, który Samuel Dickstein (1851–1939) – matematyk, pedagog i historyk nauki, ofiarował w 1914 r. TNW, oraz zbiór egzemplarzy po jego przyjacielu - Aleksandrze Czajewiczu (1843–1926), również matematyku.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 obie kolekcje matematyków zostały włączone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który Centralna Biblioteka Matematyczna współtworzyła wraz z zasobami 54 innych bibliotek w kraju.

Statut biblioteki centralnej placówka uzyskała na podstawie Zarządzenia nr 1 Ministrów Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego PAN z dn. 26.IV.1979 r.

Realizując swoje zadania w tym zakresie, Centralna Biblioteka Matematyczna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory z dziedziny matematyki i jej zastosowań. Jej księgozbiór liczy ponad 175 tysięcy drukowanych książek i czasopism. Poza kolekcją z przełomu XIX i XX wieku o znaczeniu historycznym, biblioteka na bieżąco uzupełnia i powiększa zasób o najnowsze i wysoko indeksowane matematyczne publikacje czołowych wydawnictw akademickich, w tym: Springer, Wiley, Oxford University Press, Cambridge University Press, SIAM czy De Gruyter.

Oprócz fachowej literatury drukowanej, jednostka udostępnia obszerne kolekcje czasopism i książek elektronicznych, co umożliwia wgląd w pełen tekst wielu tysięcy archiwalnych i najnowszych publikacji naukowych. Biblioteka zapewnia również dostęp do renomowanych baz referencyjnych: SCOPUS, Web of Science oraz matematycznej bazy abstraktowej MathSciNet, w której indeksowane i recenzowane są także publikacje z czasopism wydawanych przez Instytut Matematyczny PAN. Zgromadzone w wersji drukowanej i elektronicznej zbiory Centralna Biblioteka Matematyczna udostępnia nie tylko polskim i zagranicznym pracownikom naukowym czy studentom, ale również wszystkim zainteresowanym, niezwiązanym ze środowiskiem akademickim.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności