Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności jest biblioteką naukową o charakterze publicznym. Ze względu na zakres tematyczny zbiorów zaliczamy się do bibliotek specjalnych. Działamy w ramach większej jednostki będącej instytucją kultury zarejestrowaną również jako instytucja naukowa. Obsługując macierzystą instytucję jesteśmy jednocześnie tzw. biblioteką fachową.

O naukowym charakterze biblioteki decyduje rodzaj posiadanych zbiorów, naukowy sposób ich opracowania – spełniający wymogi wymiennych, międzynarodowych standardów katalogowania (biblioteka ECS od 2008 r. współtworzy narodowy katalog Nukat), naukowy warsztat informacyjny (katalogi, repozytoria tekstów, bibliograficzne bazy danych) oraz naukowy rodzaj działalności (np. opracowywanie bibliografii Solidarności).

Biblioteka ECS nie posiada formalnie statusu biblioteki naukowej, jednak wymienione wyżej cechy już ją w tej kategorii sytuują.

Z kolei o publicznym charakterze biblioteki decyduje środowisko, które ona obsługuje. Biblioteka ECS, mając zbiory naukowe prowadzi jednocześnie – w odróżnieniu od naukowych bibliotek akademickich, nastawionych głównie na proces dydaktyczny – dodatkową działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz lokalnej społeczności. Kształtuje kulturę czytelniczą, organizuje życie kulturalne, propaguje pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego.

Biblioteka ECS wdrożyła najnowocześniejszy system biblioteczny Alma i wyszukiwarkę Primo i tym samym dołączyła do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności