Mickiewiczowskie upiory a greckie wampiry - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Mickiewiczowskie upiory a greckie wampiry

Dziady. Upiór

Zapraszamy na spotkanie z Niną Anną Trzaską – Mickiewiczowskie upiory a greckie wampiry, które odbędzie się w czwartek 11 stycznia o godzinie 18:00 w siedzibie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Dziady. Upiór.

Adam Mickiewicz należy bez wątpienia do najważniejszych twórców, którzy odegrali istotną rolę w kreowaniu romantycznego wizerunku polskiego upiora. W jego Dziadach, określonych przez Ryszarda Przybylskiego jako apokryf etnograficzny, pojawiają się postacie potępieńców – duchów uwięzionych w fizycznym ciele, pośmiertnie odbywających karę w doczesnym świecie. Taki sposób przedstawiania upiorów zbiega się z charakterystycznym dla prawosławia wyobrażeniem istot wampirycznych. Szczególnie doniosłą kwestią w obu kontekstach okazuje się czyściec, który w kosmologii prawosławnej w ogóle nie istnieje, a w literackim uniwersum Wieszcza zostaje mocno ograniczony ze względu na próbę wiarygodnego oddania przez niego poglądów gminu (zauważmy, że w przypisie do ballady To lubię Mickiewicz określa repozytorium wiejskiej pieśni jako „opinije fałszywe i z nauką o czyscu niezgodne” oraz „zabobonne mniemania”). Celem spotkania będzie ukazanie podobieństw pomiędzy Mickiewiczowskimi upiorami a greckimi (prawosławnymi) wierzeniami wampirycznymi oraz refleksja nad potencjalnymi przyczynami ich występowania.

Nina Anna Trzaska – absolwentka filologii nowogreckiej. Niedawno obroniła pracę doktorską na temat nowogreckich ludowych wierzeń wampirycznych – Grecki wampiryzm w ujęciu diachronicznym na podstawie źródeł literackich i piśmiennictwa nieliterackiego. Autorka artykułów naukowych i przekładów literackich. Członkini Transylvanian Society of Dracula i regularna uczestniczka International Dracula Congress.

Mickiewiczowskie upiory a greckie wampiry
Spotkanie z Niną Anną Trzaską
11 stycznia (czwartek), 18:00
Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: wydarzenie

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański

czytaj więcej o Sto dwadzieścia lat temu urodził się Michał Choromański