Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

13 października 2023 roku Biblioteka Narodowa i Uniwersytet Gdański podpisały umowę o współpracy. Dzięki podpisanej umowie obie biblioteki będą pracowały we wspólnym środowisku katalogowym.

Implementacja systemu Alma i współpraca bibliotek w tzw. network zone stawia sobie za cel szerzenie idei współkatalogowania w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej), a w konsekwencji – przyspieszenie realizacji procesów bibliotecznych. Istotnym rezultatem implementacji jest wyszukiwarka katalogi.bn.org.pl, stanowiąca Połączone Katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej wraz ze wszystkimi bibliotekami instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz 112 bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obecnie to 37 milionów jednostek przechowywanych w połączonych bibliotekach. Szeroka współpraca bibliotek możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów to również szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji dla wszystkich czytelników książnic i użytkowników internetu.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest jedną z największych i najnowocześniejszych bibliotek akademickich na Pomorzu i w Polsce. Wspiera działalność naukową i dydaktyczną Uniwersytetu poprzez dostarczanie dostępnych i aktualnych informacji oraz udostępnianie zasobów w formie stacjonarnej i online.

W wyniku implementacji systemu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego Połączone Katalogi wzbogacą się o informacje o blisko 1.2 mln woluminów książek, ponad 358 tys. woluminów czasopism, a także ok. 195 tys. jedn. zbiorów specjalnych. W toku prowadzonych prac na etapie implementacji systemu zidentyfikowano ponad 200 tys. unikalnych rekordów bibliograficznych, które po zakończeniu wdrożenia uzupełnią zasób Połączonych Katalogów.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie Gdańskim oraz zagadnień związanych z sektorem morskim. Szczególnie cennym jest zbiór starodruków m.in. z obszaru dawnych Prus, wśród nich rzadkie dzieła wydane w Chełmnie, Braniewie, Oliwie i Elblągu oraz dzieła osób związanych z Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Biblioteka posiada także unikatową rękopiśmienną kolekcję związaną z Pomorzem i Kaszubami, dokumenty i materiały dotyczące organizacji pomorsko-kaszubskich oraz kolekcje osobowe dotyczące wybitnych postaci związanych z regionem. Natomiast w zbiorach kartograficznych Biblioteki UG można odnaleźć zabytkowe plany Gdańska, mapy Prus oraz niemieckie i brytyjskie mapy nawigacyjne z początku XX wieku. W zbiorach Biblioteki UG znajduje się także duża kolekcja dokumentów związana z opozycją demokratyczną z lat 80-tych. W jej skład wchodzą czasopisma, druki zwarte i druki ulotne, wśród nich m.in. afisze, plakaty i kalendarze.

Biblioteka Narodowa przeprowadzi dla pracowników Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego szkolenia z obsługi systemu Alma, katalogowania publikacji z poszczególnych dyscyplin, zasad redakcji i doboru Deskryptorów BN, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, deduplikację rekordów oraz będzie współuczestniczyć w procesie wdrożenia nowego systemu.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego