Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także do wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska jest jednostką organizacyjną Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.

Jej zaczątkiem był cenny zbiór książek i map przekazany Instytutowi 15 października 1953 roku przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Przejęto wówczas 26 096 jednostek inwentarzowych, w tym 18 000 tomów książek i czasopism, blisko 8000 map oraz 300 atlasów.

Biblioteka Instytutu obsługuje głównie środowisko pracowników naukowych. Stałymi czytelnikami są także studenci z różnych polskich i zagraniczych uczelni. Walory księgozbioru, takie jak wielkość, kompletność i aktualność tematyki decydują o tym, że poza środowiskiem sensu stricto akademickim, wśród czytelników Biblioteki znajdują się przedstawiciele agend rządowych oraz eksperci. Ze zbiorów Biblioteki korzystają także wydawcy. Jednocześnie kolekcje Biblioteki stanowią źródło wiedzy dla czytelników indywidualnych. Wśród nich znajdują się nauczyciele, dziennikarze, a także pasjonaci.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 roku historyczne zbiory CBGiOŚ, w szczególności dawna kartografia, stare druki –  książki oraz bogata literatura geograficzna z XIX wieku, zostały włączone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który współtworzyły wraz z zasobami 54 innych bibliotek w kraju.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zbiory liczyły 308 833 pozycje jednostek inwentarzowych, w tym:

147 917 pozycji książkowych
55 166 woluminów czasopism
105 159 pozycji zbiorów specjalnych (głównie map i atlasów oraz starych druków)
oraz 224 bieżące polskie i zagraniczne tytuły czasopism.

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska gromadzi zbiory z zakresu geografii fizycznej, geografii ekonomicznej, zagospodarowania przestrzennego, studiów regionalnych, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, obszarów chronionych, kartografii i GIS.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności