Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powstała wraz z powołaniem do życia Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie w 1920 r. Założycielem i pierwszym kierownikiem był dr Aleksy Majewski. Początkowo była to niewielka biblioteka, a profil jej księgozbioru był dostosowany do potrzeb szkoły. Gromadzono w niej przede wszystkim podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki oraz literaturę piękną.

W 1930 r. biblioteka Państwowej Szkoły Morskiej została przeniesiona razem ze szkołą do Gdyni. Zarówno z lat 1930-1939, jak też z okresu okupacji nie zachowały się dokumenty, które świadczyłyby o działalności i rozwoju biblioteki.

W 1945 r., z chwilą wznowienia zajęć dydaktycznych, podjęto prace zmierzające do organizacji biblioteki. Zadania tego podjął się kpt. ż. w. Wacław Zagrodzki. Organizowanie biblioteki w warunkach powojennych nie było rzeczą łatwą, gdyż księgozbiór z lat międzywojennych uległ zniszczeniu oraz rozproszeniu, natomiast rynek księgarski był zbyt ubogi, by można było zaopatrzyć bibliotekę w literaturę fachową i beletrystyczną. Księgozbiór pochodził głównie z darów i wymiany, a liczba woluminów jest nieznana.

W wyniku połączenia dwóch uczelni, na bazie których powstała Wyższa Szkoła Morska, również księgozbiór Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego został połączony w jeden organizm, by w latach następnych służyć studentom i pracownikom WSM w realizacji programów nauczania oraz organizowaniu warsztatu naukowego. Jest rzeczą zrozumiałą, że nowe programy nauczania wpłynęły też na konieczność zmiany profilu księgozbioru. Księgozbiór uległ poszerzeniu i uwzględnił wydawnictwa naukowe oraz fachowe z przedmiotów wprowadzonych do programów WSM.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oprócz zbiorów tradycyjnych oferuje także dostęp do czasopism i książek elektronicznych z nauk: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, rolniczych, społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu.

Od 1 grudnia 2018 r. dyrektorem biblioteki jest dr Joanna Krzywonos.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności