Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach włączona do ogólnopolskiej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach włączona do ogólnopolskiej sieci bibliotecznej

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach włączona do ogólnopolskiej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

W marcu 1948 roku na terenie Rokitnicy Bytomskiej powołano Akademię Lekarską, gdzie następnie powstała Biblioteka Główna. Wraz z przekształceniem Akademii Lekarskiej w Śląską Akademię Medyczną, Biblioteka zmieniła nazwę na Biblioteka Główna ŚAM. Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był dr n. hum. Marian Wolańczyk (1948–1961). W ciągu lat swojego istnienia Biblioteka przechodziła liczne zmiany organizacyjne. Początkowo stanowiła rozległą sieć bibliotek klinicznych i zakładowych, która następnie została scentralizowana pod koniec lat 80. Od tego czasu sieć obejmuje duże biblioteki wydziałowe – oddziały Biblioteki, zlokalizowane w większych ośrodkach uczelni – oraz Bibliotekę Główną, która od roku 1964 mieści się w Katowicach.

20 czerwca 2007, w związku ze zmianą nazwy uczelni, nastąpiła zmiana nazwy Biblioteki na Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Funkcje kolejnych dyrektorów Biblioteki pełnili: w latach 1961–1975 dr n. hum. Franciszek Szymiczek, w latach 1975–1998 dr n. hum. Alfred Puzio, w latach 1999–2009 dr n. hum. Jerzy Dyrda.

Od roku 2011 funkcję p.o. Dyrektora Biblioteki pełni mgr Ewa Nowak.

Stan księgozbioru:

101 752 wol. książek drukowanych
865 nowych tytułów książek zakupionych w 2022 r.
25 609 wol. czasopism drukowanych
1 096 tytułów czasopism drukowanych
205 tytułów polskich czasopism w bieżącej prenumeracie (drukowanych i online)

Zbiory elektroniczne

6 187 tytułów e-czasopism
203 056 tytułów e-książek
80 baz danych

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności