Julia Konopka-Żołnierczuk i dr Jędrzej Leśniewski wybrani do Komitetów IFLA - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Julia Konopka-Żołnierczuk i dr Jędrzej Leśniewski wybrani do Komitetów IFLA

Julia Konopka-Żołnierczuk i dr Jędrzej Leśniewski wybrani do Komitetów IFLAJulia Konopka-Żonierczuk, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej została w

Julia Konopka-Żonierczuk, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej została wybrana w skład Europejskiego Komitetu Regionalnego IFLA, a dr Jędrzej Leśniewski, dyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej został członkiem Komitetu Doradczego IFLA ds. Dziedzictwa Kulturowego. Oficjalnie rozpoczną swoją pracę po Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej IFLA, który w sierpniu odbędzie się w Rotterdamie. Ich kadencja potrwa dwa lata (2023–2025).

Julia Konopka-Żołnierczuk jest absolwentką kulturoznawstwa, ze specjalnością cywilizacja śródziemnomorska, Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W Bibliotece Narodowej zatrudniona jest od stycznia 2016 roku, najpierw w Sekretariacie BN, a następnie łączyła stanowiska Sekretarza Dyrekcji i kierownika Sekretariatu. Odpowiadała za sporządzanie sprawozdań BN, w tym rocznego, koordynowanie projektów BN oraz koordynację Rady Naukowej BN. W latach 2017–2020 roku pełniła funkcję pełnomocnika dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych. Jako zastępca dyrektora BN nadzoruje proces udostępniania zbiorów, odpowiada za współpracę międzynarodową i realizację Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W ramach Europejskiego Komitetu Regionalnego IFLA będzie pełnić rolę Information Coordinator.

– Dzięki współpracy z europejskimi bibliotekarzami i przedstawicielami bibliotekarskich organizacji europejskich możliwa będzie wymiana obserwacji i pomysłów dotyczących promocji bibliotek w Europie – mówi Julia Konopka-Żołnierczuk. – Cieszę się, że Biblioteka Narodowa będzie brała udział w rozmowach na temat przyszłości bibliotek i będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami m.in. w dziedzinach digitalizacji, katalogowania i tworzenia ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

Dr Jędrzej Leśniewski jest dyrektorem Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, największej technicznej biblioteki uniwersyteckiej w regionie. Jest członkiem Rady Naukowej Biblioteki Narodowej oraz Wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich RP. Autor publikacji na temat kompetencji informacyjnych i prawnych aspektów ochrony polskiego dziedzictwa narodowego. Współpracuje z Fundacją Edukacyjną Perspektywy w zakresie doradztwa w obszarze widoczności międzynarodowej działalności publikacyjnej uczelni. Jest także członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Polish Libraries”. Dr Jędrzej Leśniewski jest pierwszym Polakiem powołanym w skład Komitetu Doradczego ds. Dziedzictwa Kulturowego.

– Jako dyrektor jednej z największych bibliotek w Polsce i największej technicznej biblioteki uniwersyteckiej w regionie wykorzystuję nowe technologie, aby zwiększać dostępność naszych unikalnych zbiorów dla szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami – mówi dr Leśniewski. – Jestem szczególnie świadomy potrzeby zrównoważonego rozwoju, na przykład w obszarze integracji cyfrowej dla wszystkich obywateli. To motywuje mnie do realizacji kolejnych projektów w zakresie digitalizacji i udostępniania zasobów bibliotecznych – dodaje.

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) to międzynarodowa, niezależna organizacja działająca na rzecz stowarzyszeń bibliotekarskich, bibliotek oraz innych instytucji świadczących usługi informacyjne, a także bibliotekarzy, pracowników informacji i społeczności, którym służą te instytucje. Powstała w 1927 roku w Edynburgu (Szkocja) i zrzesza obecnie 1 700 członków (stowarzyszeń, bibliotek oraz instytucji działających na ich rzecz) z ponad 150 krajów świata.  

Zajmuje się promowaniem wysokich standardów w działalności bibliotek i służb informacyjnych, ochroną i zabezpieczaniem dokumentów dziedzictwa kulturalnego, podnoszeniem standardów zawodowych i poziomu kwalifikacji pracowników oraz reprezentowaniem interesów członków IFLA we wszystkich krajach. W Polsce członkami IFLA są m.in. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Politechniki WrocławskiejStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  

Europejski Komitet Regionalny IFLA (Europe Regional Division Committee IFLA) ma za zadanie przygotowywanie regionalnych planów działania w ramach IFLA, wspieranie inicjatyw na rzecz bibliotek oraz wytyczanie specyficznych dla regionu celów strategii IFLA.  Wspiera także IFLA w działaniach na rzecz promocji, spójności i skuteczności działań w regionie.

Komitet Doradczy ds. Dziedzictwa Kulturowego wspiera Radę Zarządzającą IFLA w działaniach dotyczących ochrony, zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego. Należy do niego dziesięć osób, które w trakcie dwuletniej kadencji nadzorują i koordynują prace związane z maksymalizacją wpływu i zasięgu dziedzictwa kulturowego.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego

czytaj więcej o Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie i Biblioteka Narodowa podpisały umowę o współpracy w ramach wspólnego środowiska katalogowego