Obraz Królestwa Polskiego w podręcznikach do geografii w gimnazjach państwowych warszawskiego okręgu naukowego (1863–1915) - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Obraz Królestwa Polskiego w podręcznikach do geografii w gimnazjach państwowych warszawskiego okręgu naukowego (1863–1915)

Narracja imperialna i narodowa w podręcznikach do geografii w szkołach państwowych Kraju Nadwiślańskiego

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 13 czerwca 2023 roku, o godzinie 14:00 dr Maria M. Przeciszewska z Biblioteki Narodowej wygłosi referat: Obraz Królestwa Polskiego w podręcznikach do geografii w gimnazjach państwowych warszawskiego okręgu naukowego (1863–1915).

Zadaniem mojego wystąpienia jest przedstawienie opisu Królestwa Polskiego na łamach podręczników do geografii będących w użyciu gimnazjów państwowych warszawskiego okręgu naukowego w okresie popowstaniowym. Omawiając podręczniki szkolne interesuje mnie kwestia usytuowania Kraju Nadwiślańskiego i jego mieszkańców na mapach mentalnych imperium rosyjskiego. Spróbuję zatem odpowiedzieć na pytanie co (zdaniem autorów podręczników) przesądzało o konieczności jego przynależności do Rosji, na ile polskość była istotną częścią jego tożsamości i jaką rolę odgrywały tam inne niepolskie grupy etniczne. Bazę źródłową stanowią tu wybrane podręczniki przeznaczone do nauczania w męskich i żeńskich gimnazjach państwowych będące w obiegu w latach 1864–1915 oraz publicystyka zamieszczana na łamach „Cyrkularza Warszawskiego Okręgu Naukowego” z lat 1867–1871

 

Rekrutacja została zakończona.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

Harmonogram Otwartych Seminariów Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności