Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest jedną z największych i najnowocześniejszych bibliotek akademickich na Pomorzu i w Polsce. Wspiera działalność naukową i dydaktyczną Uniwersytetu poprzez dostarczanie dostępnych i aktualnych informacji oraz udostępnianie zasobów w formie stacjonarnej i online.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny, dzięki czemu ze zbiorów może korzystać nie tylko społeczność akademicka, ale również czytelnicy z całego regionu. W Bibliotece znajdują się publikacje z dyscyplin naukowych takich jak: nauki humanistyczne, nauki społeczne, matematyczne, przyrodnicze, nauki techniczne oraz medyczne. Szczególny nacisk położony jest na kompletowanie publikacji dotyczących szeroko pojętej problematyki morskiej, historii i kultury regionu (Pomorze, Kaszuby), twórczości literackiej pisarzy pomorskich i kaszubskich, historii oraz współczesnych problemów krajów skandynawskich i krajów basenu Morza Bałtyckiego.

Biblioteka UG oferuje szeroki zakres zbiorów, w tym: książki, czasopisma, zbiory specjalne, materiały elektroniczne oraz multimedialne. Aktualnie współpracuje z 25 wydawcami i dostawcami naukowych baz danych. Posiada 30 baz, na które składają się 83 kolekcje zarówno specjalistyczne jak i uniwersalne.

Biblioteka UG posiada unikatową kolekcję zbiorów specjalnych w tym starych druków w szczególności gedaniana i pomeranika, pokaźny zbiór grafiki XIX-wiecznej oraz z okresu rozkwitu sztuki marynistycznej, rękopisy literackie XIX-XX wiek i spuścizny naukowe pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto może poszczycić się zbiorem XX i XXI-wiecznych map całego świata oraz starodrucznych map głównie z terenu Prus, Pomorza i Gdańska.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego została utworzona w 1970 roku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego. Na jej księgozbiór złożyły się zbiory Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Ponadto w skład biblioteki uniwersyteckiej weszły Biblioteka byłego Wyższego Studium Nauczycielskiego w Gdańsku oraz Biblioteka Studium Nauczycielskiego w Gdańsku-Oliwie.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, ze względu na rozproszenie księgozbioru, została zorganizowana na zasadzie filialnej. W jej strukturze znajdowała się Biblioteka Główna w Sopocie oraz 4 filie zlokalizowane na terenie całego Trójmiasta.

W roku 2006 Biblioteka Główna UG została przeniesiona z Sopotu do nowoczesnego budynku w Gdańsku-Oliwie.

Dziś Bibliotekę UG tworzy Biblioteka Główna oraz 6 bibliotek specjalistycznych: Biblioteka Ekonomiczna w Sopocie, w dawnym budynku Biblioteki Głównej, Biblioteka Historii Kultury, Biblioteka Humanistyczna, Biblioteka Neofilologiczna, Biblioteka Prawna oraz Czytelnia Oceanograficzna w Gdyni. Księgozbiór Biblioteki UG liczy obecnie 1 690 753 wol./jedn. (książki, czasopisma i zbiory specjalne).

 

 

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu