Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego posiada największy w województwie pomorskim księgozbiór z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia oraz nauk pokrewnych tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp. W jego skład wchodzą zasoby Biblioteki Głównej, Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz zbiory klinik i zakładów. Czytelnicy mają też dostęp do kolekcji książek beletrystycznych. Biblioteka Główna wraz z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego oraz bibliotekami instytutów, klinik i zakładów tworzy system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W zasobach Biblioteki Głównej znajdują się nie tylko setki tysięcy woluminów książek i czasopism drukowanych, ale również kilkadziesiąt baz danych i kolekcji zawierających kolejne tysiące e-czasopism i e-książek, zarówno polskich, jak i zagranicznych, pochodzących od renomowanych wydawców.

Dzięki gruntownej modernizacji w latach 2015-2016 Biblioteka może pochwalić się nowoczesną Strefą Nauki, na którą składają się 3 czytelnie oraz 6 pokoi pracy indywidualnej. Czytelnicy mogą korzystać z książek, czasopism i modeli anatomicznych w wolnym dostępie, ze stanowisk komputerowych z niezbędnym do nauki oprogramowaniem, a także sieci bezprzewodowej. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych mają dostęp do zasobów setek bibliotek polskich i zagranicznych, w tym do blisko miliona tytułów czasopism w systemie Subito. W Czytelni Informacji Naukowej otrzymują pomoc w wyszukiwaniu specjalistycznej literatury.

Poza bieżącą obsługą czytelników Biblioteka Główna prowadzi także zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów oraz szkolenia dla pracowników. Popularyzuje Otwartą Naukę i zapewnia wsparcie w publikowaniu w modelu Open Access i udostępnianiu danych badawczych. Razem z innymi bibliotekami województwa pomorskiego realizuje projekt Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, a z 8 polskimi medycznymi jednostkami naukowymi współtworzy Polską Platformę Medyczną – największe w Polsce repozytorium medyczne.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Historia Pałacu Rzeczypospolitej – szkolenie on-line

czytaj więcej o Historia Pałacu Rzeczypospolitej – szkolenie on-line

Biblioteka Narodowa zamknięta we wtorek 23 kwietnia

czytaj więcej o Biblioteka Narodowa zamknięta we wtorek 23 kwietnia