Semantyka słownictwa języka haseł przedmiotowych KABA w procesie adaptacji do zastosowania w systemie postkoordynowanym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Semantyka słownictwa języka haseł przedmiotowych KABA w procesie adaptacji do zastosowania w systemie postkoordynowanym

Semantyka słownictwa języka haseł przedmiotowych KABA w procesie adaptacji do zastosowania w systemie postkoordynowanym

Najnowszy LIII numer Rocznika Biblioteki Narodowej otwiera artykuł Marii Nasiłowskiej z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej pod tytułem: Semantyka słownictwa języka haseł przedmiotowych KABA w procesie adaptacji do zastosowania w systemie postkoordynowanym

Analiza semantyczna jednostek leksykalnych języka informacyjno-wyszukiwawczego jest podstawową metodą wykorzystywaną w transformacji języka prekoordynowanego na postkoordynowany. W procesie tym uwzględnia się składnię języka prekoordynowanego tylko w aspekcie w jakim wpływa ona na modyfikację znaczenia jednostki leksykalnej.

W opracowaniu przedstawiono powyższy proces na przykładzie adaptacji jednostek leksykalnych języka haseł przedmiotowych KABA (JHP KABA) do wykorzystania w systemie postkoordynowanym stosowanym we współczesnych katalogach bibliotecznych. Jednostki leksykalne JHP KABA, uwolnione od prekoordynacji składni, zostaną włączone do zasobu słownictwa Deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Proces ten zaplanowano w trzech etapach, zilustrowanych przykładami w tekście.

W pierwszym etapie słownictwo JHP KABA jest mapowane ze słownictwem DBN, z uwzględnieniem znaczenia i zasad stosowania każdej jednostki leksykalnej. Jest to etap najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny.

Etap drugi polega na zastąpieniu haseł przedmiotowych rozwiniętych JHP KABA zestawem deskryptorów wskazanych w pierwszym etapie dla poszczególnych elementów hasła rozwiniętego. W etapie trzecim, koncentrującym się na rekordach bibliograficznych, likwidacji ulegają dublety deskryptorów powstałe najczęściej w przypadku, gdy opis bibliograficzny zawierał charakterystykę przedmiotową złożoną z kilku haseł przedmiotowych rozwiniętych. Na tym etapie można również uzupełnić ewentualne braki dopełniające opis bibliograficzny.

Cały artykuł w najnowszym numerze Rocznika Biblioteki Narodowej.

Najnowszy numer do nabycia w księgarni stacjonarnej w siedzibie BN, przy al. Niepodległości 213 w Warszawie oraz w księgarni internetowej BN

„Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN" dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 punktów.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności