Biblioteka Politechniki Gdańskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Politechniki Gdańskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Politechniki Gdańskiej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Politechniki Gdańskiej do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest największą i najnowocześniejszą techniczną biblioteką naukową w Polsce Północnej. Udostępnia podręczniki i skrypty akademickie, polskie i zagraniczne książki oraz czasopisma naukowe, literaturę normalizacyjną, techniczno-handlową oraz bazy danych. Posiada również kolekcje obiektów muzealnych i dokumentów dotyczących historii Politechniki Gdańskiej. 

Biblioteka PG jest liderem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. Współpracuje z ponad 80 bibliotekami naukowymi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych. Biblioteka PG oferuje wsparcie dla naukowców zarówno w przeszukiwaniu dostępnych źródeł informacji, jak i w działaniach związanych z obszarem Otwartej Nauki np. publikowaniem w modelu Open Access czy udostępnianiem danych badawczych.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej oferuje najnowsze piśmiennictwo odpowiadające wszystkim dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia realizowanym na Uczelni a także dostęp do elektronicznych źródeł informacji – pełnotekstowych naukowych baz danych (e-książek, e-czasopism) oraz baz bibliograficzno-abstraktowych oraz narzędzi niezbędnych w procesach dydaktycznych i naukowych, dostęp do aktualnego, pełnego zbioru polskich norm w wersji elektronicznej Biblioteka PG zachowuje jednocześnie tradycje najstarszej uczelni technicznej Polski Północnej. Najcenniejszą część zbiorów bibliotecznych stanowi księgozbiór będący spuścizną po Towarzystwie Przyrodniczym w Gdańsku. Księgozbiór ten, jak i inne cenne zbiory historyczne, poddawany jest sukcesywnej konserwacji i digitalizacji.

 

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu