Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie pełniąca funkcję podstawowej pracowni interdyscyplinarnej, jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych oraz naukowych i wraz z filiami (Biblioteką Międzywydziałową we Wrocławiu oraz Biblioteką Wydziałową w Bytomiu) tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Posiada zbiory o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i filozofii kultury, które stanowią unikalny księgozbiór w wymienionych dziedzinach. Jako największa tego typu placówka na południu Polski, w pracach swych ewoluuje w kierunku stworzenia środowiskowego ośrodka informacji naukowej w obszarach teatru i filmu.

Zbiory systemu biblioteczno- informacyjnego obejmują:

  • ok. 60 000 vol. książek,
  • ok. 130 tytułów czasopism,
  • ok. 1400 jednostek zbiorów specjalnych
UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską