Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Zbiory biblioteki obejmują ponad 300 tysięcy jednostek zbiorów z różnych dziedzin wiedzy z przewagą tematyki humanistycznej, a w szczególności związanej z regionem Warmii i Mazur. Oprócz publikacji naukowych i beletrystycznych gromadzone są multimedia, kartografia, systematycznie rozrastające się kolekcje komiksów dla dzieci i dorosłych, a także nuty: partytury, zeszyty, zbiory muzyki instrumentalnej i wokalnej od muzyki średniowiecznej po współczesną, także rozrywkową.

Warto zwrócić uwagę, że dużą część zasobów WBP w Olsztynie stanowią pozycje obcojęzyczne, w tym podręczniki do nauki języków obcych oraz teksty beletrystyczne – m.in. współczesna literatura niemiecka w oryginale, a także książki w języku ukraińskim. WBP posiada dostęp do ośmiu baz tematycznych w ramach projektu ameryka@yourlibrary.

Nie można również pominąć kolekcji blisko 18 tysięcy płyt winylowych. Wydane głównie w drugiej połowie XX wieku, zawierają nagrania muzyki klasycznej, rozrywkowej, dziecięcej czy etnograficznej, a także pomoce do nauki solfeżu oraz bajki muzyczne. Część tych analogów nie została nigdy wydana w formacie cyfrowym, stąd też wyjątkowość i niepowtarzalność posiadanych przez bibliotekę zbiorów.

Ponad 700 tysięcy nowych rekordów z WBP w Olsztynie, w tym pół miliona związanych z regionem warmińsko-mazurskim, poszerzyło i wzbogaciło w Połączonych katalogach BN zasób informacji o zasobach bibliotecznych zlokalizowanych w Olsztynie — cenny dla wszystkich zainteresowanych regionem Warmii i Mazur w wymiarze współczesnym i historycznym.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w WBP w Olsztynie) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również WBP w Olsztynie, która wzbogaciła zasób Połączonych Katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

czytaj więcej o System Obsługi Szkoleń BN. Usprawnienie formy zapisu na szkolenia

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

czytaj więcej o Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

czytaj więcej o Uroczyste przekazanie XIX-wiecznych ksiąg do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu