Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna UAP systematycznie gromadzi, opracowuje i udostępnia pierwotne źródła informacji naukowej i artystycznej dla studentów i pedagogów Uczelni, jak również szeroko pojętego środowiska artystycznego całego Regionu Wielkopolski. Obecnie w zbiorach znajduje się 105 014 obiektów.

Zbiory biblioteki obejmują dzieła z wielu dziedzin m.in.: historii sztuki, malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i użytkowej, tkaniny, rzeźby, wzornictwa przemysłowego, urbanistyki, architektury, fotografii oraz publikacje z zakresu: wiedzy o strukturze i działaniach wizualnych, historii i teorii kultury, filozofii, estetyki. Biblioteka dysponuje również katalogami wystaw plastycznych i albumami galerii polskich i zachodnich. Jednocześnie w bibliotece gromadzone i katalogowane były pisemne prace dyplomowe studentów powstałe w Uczelni do 2016 roku. Biblioteka Główna UAP pragnie być jednym z miejsc, w którym zainteresowany znajdzie nie tylko potrzebną mu aktualną literaturę fachową, ale także uzyska dostęp do najnowszych elektronicznych źródeł informacji naukowej, do baz danych zainstalowanych na lokalnym serwerze bądź też na innych serwerach za pośrednictwem Internetu. 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu istnieje od 103 lat. W roku 1919 w Poznaniu założono Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych, która od roku 1921 funkcjonowała pod nazwą Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, a w roku 1937 przemianowano została w Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku przekształcono w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. W roku 1996 zmieniono nazwę na Akademia Sztuk Pięknych. 7 lipca 2010 roku decyzją władz RP uczelnię przemianowano na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, a od 1 stycznia 2021 roku uczelnia nosi nazwę Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Biblioteka jest wzmiankowana w piśmie Karola Maszkowskiego, ówczesnego dyrektora Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, do Świetnego Magistratu St. Miasta Poznania z dnia 11 lutego 1926 roku, w którym czytamy: Państwo, któremu idzie w pierwszym rzędzie o pedagogiczny rozwój Szkoły daje fundusze na tak zwaną pomoc naukową tzn. na powiększenie bibljoteki, na sztalugi malarskie, stoły rysunkowe etc.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności