Raport o stanie czasopism w 2021 - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Raport o stanie czasopism w 2021

Ruch Wydawniczy w liczbach czasopisma 2021

Opracowanie dr Olga Dawidowicz-Chymkowska.

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki” to publikacja, w której przedstawiamy dane statystyczne dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jednym roku kalendarzowym.

W roku 2021 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej aktualne numery 6295 periodyków papierowych publikowanych na terenie Polski. Jest to o 367 tytułów i 5,5% mniej niż w 2020 roku. Jest to także mniej niż we wcześniejszych latach. Aktualny rocznik okazał się czwartym z kolei, w którym odnotowujemy zmniejszenie się liczby publikowanych tytułów periodyków.

Od roku 2017 ich liczba spadła o 1186 tytułów i o 16%. Mamy więc do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym.

Spadek liczby tytułów mógł być spowodowany pandemią wirusa Covid i ograniczeniami w życiu społecznym. Jednak kryzys na rynku prasy rozpoczął się już wcześniej i można go wiązać z zachodzącym już od pewnego czasu procesem przejmowaniu funkcji prasy przez internetowe źródła informacji i rozrywki. Pandemia znacząco przyspieszyła ten proces.

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
tom 74: 2021 Periodyki
wydanie pierwsze
rok wydania 2022
stron: 82
ISSN 2083-6953
ISBN 978-83-8259-487-4

Pobierz raport

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności