Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

Od 4 października 2022 roku Biblioteka Narodowa zaprasza na „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej” – cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 na platformie MS Teams. Formularz rejestracji dostępny jest pod harmonogramem.

 

4 października 2022
Izabela Koryś

Nowe formy dostępności bibliotek: książkomaty, wrzutnie, aplikacje, bibliobusy

11 października 2022
dr Jacek Kordel

Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939–1945

18 października 2022
dr hab. Marta Przyszychowska

Gatunki literackie starodrucznych pism teologicznych

25 października 2022
dr Anna Ziemlewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dzieła z kolekcji wilanowskiej podarowane w 1932 roku państwu polskiemu

8 listopada 2022
dr Mikołaj Banaszkiewicz

Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i ziemie zabrane)

15 listopada 2022
Marta Taperek-Kędzierska

Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami

22 listopada 2022
Mateusz Melski

O klasyfikacji rękopisów muzycznych

6 grudnia 2022
dr Piotr Konieczny

Prace redakcyjne nad „Urzędowym Wykazem Druków”

13  grudnia 2022
dr Maria M. Przeciszewska

W kręgu podręczników do historii w gimnazjach państwowych Królestwa Polskiego (1864–1915)

10 stycznia 2023
dr Tomasz Szwaciński

Zbiory polskie w zasobie Biblioteki Muzeum Rumiancewowskiego w latach 1828–1917

17 stycznia 2023
dr hab. Markus Eberharter

Wystawy książek niemieckich w okupowanej Warszawie w świetle współpracy Urzędu ds. Propagandy (dystryktu warszawskiego) oraz dyrekcji Biblioteki Państwowej w Warszawie

24 stycznia 2023
dr hab. Martyna Deszczyńska

Dostojnik w świecie książek XVIII wieku – inwentarz biblioteki ks. kanonika Krzysztofa Żórawskiego

31 stycznia 2023
Anna Iwanicka-Nijakowska

Nagrania+, czyli o współczesnych publikacjach dźwiękowych i audiowizualnych

 

Rekrutacja została zakończona.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności