Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to dokładnie omówiono w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to nowoczesne centrum edukacji, informacji i kultury, wspierające aktywność studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Instytucja przyjazna społeczności akademickiej oraz zewnętrznym użytkownikom, oferująca szeroki zakres usług informacyjnych.
Misją Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego, życia naukowego, kulturalnego i społecznego, a także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb naukowych społeczności akademickiej. Biblioteka zapewnia profesjonalną obsługę i pomoc w zakresie nawigacji po jej zasobach, stymuluje potrzebę samokształcenia użytkowników oraz dba o pozytywny wizerunek Uczelni w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności