Bibliotheca Baltica wydaliła biblioteki członkowskie z Rosji i Białorusi - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliotheca Baltica wydaliła biblioteki członkowskie z Rosji i Białorusi

Bibliotheca Baltica wydaliły biblioteki członkowskie z Rosji i Białorusi

   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROSJI I BIAŁORUSI 

Zarząd Bibliotheca Baltica potępia rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie oraz zaangażowanie Białorusi w tę niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję.

Zarząd jest przekonany, że zarówno Rosja, jak i Białoruś zniszczyły w ten sposób podstawy wszelkiej współpracy, która leży u podstaw Bibliotheca Baltica. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r. Zarząd postanowił wydalić ze skutkiem natychmiastowym biblioteki członkowskie z Rosji i Białorusi.

Zarząd docenia jednak odważne osoby w Rosji i na Białorusi, które wyrażają swój sprzeciw wobec wojny i narażają się w ten sposób na ogromne ryzyko. Aby okazać szacunek tym ludziom, Zarząd jednogłośnie postanowił zachować nazwę stypendium dla młodych profesjonalistów poświęconego Borysowi Wołodinowi* traktując je jako znak nadziei, że pewnego dnia współpraca i przyjazna wymiana między wszystkimi bibliotekami i bibliotekarzami w regionie Morza Bałtyckiego będzie znów możliwa. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UKRAINY 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r. Zarząd Bibliotheca Baltica zaprosił ukraińskie biblioteki i bibliotekarzy do zaangażowania się w prace Bibliotheca Baltica. 

Zarząd postanowił również przyznać wnioskodawcom z Ukrainy stypendia im. Borysa Wołodina* dla młodych badaczy pragnących wziąć udział w następnym sympozjum w Lubece.

Zarząd wzywa również swoje biblioteki członkowskie do wspierania ukraińskich kolegów i aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, jak również wszystkich katalogów, inwentarzy itp. w formie fizycznej i cyfrowej.

* Borys Fiodorowicz Wołodin (1950–2005) był rosyjskim bibliotekarzem i historykiem bibliotek o międzynarodowej renomie, który do swojej przedwczesnej śmierci aktywnie działał w Bibliotheca Baltica.

Bibliotheca Baltica expeled its member libraries from Russia and Belarus

Bibliotheca Baltica to organizacja zrzeszająca biblioteki różnych typów z krajów kulturowo związanych z basenem Morza Bałtyckiego, działająca od 1992 roku.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

czytaj więcej o Aleksander Brückner i jego dziedzictwo – międzynarodowa konferencja

Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską

czytaj więcej o Botanizowanie dla Orzeszkowej. Warsztaty z Sylwią Popławską