Czas wolny w niewoli… - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Czas wolny w niewoli…

Czas wolny w niewoli…

Zapraszamy na Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek 15 marca 2022 roku, o godzinie 14:00 dr Jan Błachnio z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat Czas wolny w niewoli. Przyczynek do czytelnictwa polskich jeńców wojennych podczas I wojny światowej. Casus krakowskiego Komitetu dla dostarczania książek jeńcom wojennym.

Jednym z elementów charakterystycznych dla pobytu w niewoli była wszechogarniająca bezczynność ujemnie odbijająca się na morale jeńców. W procesie walki z tym zjawiskiem pomocnymi w tym procesie okazywały się przedmioty docierające na teren obozów jenieckich z zewnątrz, dostarczane zarówno przez rodziny pojmanych żołnierzy, jak i różnego rodzaju komitety społeczne.
Jednym z artykułów docierających do jeńców tą droga były książki. Tematem mojego wystąpienia będzie czytelnictwo jeńców narodowości polskiej przebywających zarówno w obozach na terenie Austro-Węgier, jak i w państwach wrogich podwójnej monarchii. Przedstawię sposoby pozyskiwania książek przez jeńców wojennych oraz ocenię czy decydujący wpływ na kształtowanie czytelnictwa mieli sami jeńcy, czy też większość lektur była im narzucana z zewnątrz.
Nie zabraknie także informacji na temat tego, jakie książki były najbardziej pożądane przez przebywających w niewoli żołnierzy. Podstawą referatu będą przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie akta Komitetu dla dostarczania książek jeńcom wojennym zawarte w zbiorze szczątków zespołów składającym się z akt instytucji charytatywnych (zespół numer 559).

Rekrutacja została zakończona.

 

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Regulamin
Harmonogram

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności