Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w serwisie jej poświęconym.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest biblioteką naukową o charakterze publicznym działającą zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), ustawą o bibliotekach oraz Statutem Uniwersytetu Łódzkiego.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest największą biblioteką w województwie łódzkim. Wraz bibliotekami zakładowymi UŁ tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny, obejmujący ok. 3,5 miliona jednostek zbiorów drukowanych i na nośnikach elektronicznych, w tym: wydawnictwa zwarte i ciągłe, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, rękopiśmienne, starodruki, dokumenty życia społecznego, cymelia oraz muzykalia. Biblioteka UŁ udostępnia również zasoby zdeponowane w Repozytorium UŁ, liczącym według stanu na 31 grudnia 2020 r. 29 215 publikacji i w Bibliotece Cyfrowej UŁ z zasobami obejmującymi 85 254 publikacji. W 2020 r. w systemie biblioteczno-informacyjnym UŁ udostępniono 2 455 243 jednostki w tym zbiory drukowane i elektroniczne.

Użytkownicy BUŁ i bibliotek zakładowych UŁ mają dostęp do szeregu usług i udogodnień, w tym: katalog on-line, Cyfrowe katalogi kartkowe prezentujące zbiory nieskatalogowane w systemie bibliotecznym, multiwyszukiwarka naukowa, obejmująca wszystkie zasoby elektroniczne dostępne w Uniwersytecie Łódzkim, urządzenia do samodzielnych wypożyczeń w gmachu BUŁ w wolnym dostępie i książkomaty dostępne całą dobę 7 dni w tygodniu.  Mogą również liczyć na fachową pomoc z zakresu informacji naukowej i analiz bibliometrycznych oraz uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez pracowników BUŁ.  Większość usług skierowana jest nie tylko do społeczności UŁ, ale również do odbiorców spoza niej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

czytaj więcej o Dyrektorzy europejskich bibliotek narodowych w BN

Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

czytaj więcej o Realizacja zamówień od 1 lipca do 31 sierpnia

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"

czytaj więcej o Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamieć Świata – 5. edycja"