Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w serwisie jej poświęconym.

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego jest największą biblioteką naukową w regionie. Jej zbiory mają charakter uniwersalny i liczą ponad milion egzemplarzy książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych. W zasobach znajdują się ponadto interesujące kolekcje zbiorów, w tym: 747 starodruków, 2317 publikacji z XIX w., 2178 silesianów. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-biblioteczne dla społeczności akademickiej, mieszkańców województwa opolskiego oraz dla wszystkich zainteresowanych czytelników. Wspiera działalność dydaktyczną, edukacyjną i badawczą uczelni, zapewniając profesjonalną obsługę informacyjną oraz dostęp do specjalistycznych baz naukowych polskich i zagranicznych.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

czytaj więcej o Wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych

Historia Pałacu Rzeczypospolitej – szkolenie on-line

czytaj więcej o Historia Pałacu Rzeczypospolitej – szkolenie on-line

Biblioteka Narodowa zamknięta we wtorek 23 kwietnia

czytaj więcej o Biblioteka Narodowa zamknięta we wtorek 23 kwietnia