„Polish Libraries” na liście punktowanych czasopism naukowych - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

„Polish Libraries” na liście punktowanych czasopism naukowych

„Polish Libraries” – wydawany przez Bibliotekę Narodową angielskojęzyczny periodyk adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich – został wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ogłoszonym na bieżący rok Wykazie zasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach przyznało „Polish Libraries” 9 punktów.

Przejdź do strony „Polish Libraries”

Pozostałe czasopisma naukowe publikowane przez Bibliotekę Narodową otrzymały wyższą niż w poprzednich latach punktację: „Rocznik Biblioteki Narodowej” - 7 punktów, a „Notes Konserwatorski” - 4 punkty.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności