Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Warunki włączenia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, informacje o sieci i jej zadaniach zostały zamieszczone w serwisie jej poświęconym.

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z bibliotekami specjalistycznymi liczą ponad cztery miliony woluminów. Zawierają publikacje ze wszystkich dyscyplin wiedzy uprawianych w Uniwersytecie Wrocławskim, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych. Biblioteka specjalizuje się również w gromadzeniu silesiakówlusaticów w ramach kolekcji śląsko-łużyckiej, związanej tematycznie z Wrocławiem, Śląskiem i Łużycami. Zbiory te stanowią jedną z największych w Europie kolekcję o tej tematyce i dostarczają ogromnej ilości materiałów źródłowych, dokumentujących wielonarodowościową kulturę i bogatą historię regionu. Ponadto, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada wspaniałe zbiory specjalne, stanowiące jej wielki atut. Wśród tych bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego na szczególne wyróżnienie zasługuje największa w Polsce kolekcja bogato iluminowanych rękopisów średniowiecznych oraz największy w kraju i jeden z największych w Europie zbiór starodruków – z drugą co do wielkości w Polsce kolekcją inkunabułów. Dumą Biblioteki Uniwersyteckiej są też wspaniałe muzykalia, kartografika oraz zbiory graficzne. Wśród tych historycznych zasobów trafiają się prawdziwe skarby i unikaty na skalę światową. Wielka ich część jest prezentowana w Bibliotece Cyfrowej UWr. z zastosowaniem najnowszych technologii opartych na wykorzystaniu streamingu i IIIF.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

czytaj więcej o Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Zapisy na szkolenie. Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

czytaj więcej o Zapisy na szkolenie. Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi