Niemieckojęzyczne książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Niemieckojęzyczne książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej

Niemieckojęzyczne książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej

Zapraszamy na Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej. We wtorek, 30 listopada 2021 roku, o godz. 14.00 dr hab. Anna Just z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat Niemieckojęzyczne książki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Narodowej: proweniencja, tematyka i przeznaczenie.

Po zakończeniu II wojny światowej do Biblioteki Narodowej trafiły niemieckojęzyczne rękopisy pochodzące z przejęcia, czyli ze zbiorów zabezpieczonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Te pochodzące z różnych bibliotek śląskich i pomorskich rękopisy są – jak się zdaje – stosunkowo najsłabiej rozpoznaną kolekcją manuskryptów. W przypadku większości z nich istnieją jedynie krótkie opisy o charakterze inwentarzowym. Celem referatu jest przedstawienie, z których dawnych księgozbiorów pochodzą wspomniane niemieckojęzyczne rękopisy, jaki rodzaj piśmiennictwa reprezentują i jakie było przeznaczenie tych rękopiśmiennych książek, kim byli ich autorzy, ewentualnie właściciele.

Bardzo prosimy o zgłoszenie chęci udziału w seminarium pod adresem: seminariabn@bn.org.pl. W odpowiedzi odeślemy link do spotkania, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej to cykl spotkań, których celem jest prezentacja referatów i wyników badań prowadzonych przez jej pracowników, jak i innych specjalistów zajmujących się bibliotekami i książką.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przedstawić swoje badania dotyczące tematów związanych z bibliotekami i książką, do zgłaszania projektów referatów. Propozycje prosimy przesyłać na adres: seminariabn@bn.org.pl.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności